എസ് എസ് സി സി ജി എൽ 2019 പ്രാഥമിക പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിന് എട്ടു ഫലപ്രദമായ സമയ മാനേജ്മെൻറ് ടിപ്പുകൾ

ജൂലൈ 2 മുതൽ 11 വരെ സി എച്ച് എസ് എൽ പ്രാഥമിക പരീക്ഷ 2019 നടത്തുന്നതിന് എസ് സി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5789 ഒഴിവുകളിലേക്ക് 26 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ പോരാടുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷ പാസാകണം നിശ്ചിത സമയത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.

പരീക്ഷ പാസാകാൻ ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം സമയ മാനേജ്മെൻറ് ആണ് നൂറു ചോദ്യങ്ങൾ 60 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പരിഹരിക്കുക എന്നത് തികച്ചും ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. എന്നാൽ സമയം മാനേജ്മെൻറ് ടിപ്പു കളുടെ സഹായത്തോടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വെല്ലുവിളിയെ വിജയകരമായി നേരിടാൻ കഴിയും. SSC CHSL EXAM ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്ന 8 ഫലപ്രദമായ മാനേജ്മെൻറ് ടിപ്പുകളുടെ പട്ടികളെ ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാന നിമിഷം ടിപ്പുകളും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

1. എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും സമയം ഇടവേള അനുവദിക്കുക – നിങ്ങൾക്ക് നൂറു ചോദ്യങ്ങൾ 60 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതു കൊണ്ട് ഓരോ വിഭാഗത്തിലും നിർദ്ദിഷ്ട സമയ പരിധി അനുവദിക്കുക സമയ പരിധി കവിയരുത്.

2. ഒരു ചോദ്യം ശ്രമിക്കുന്നതിനു മുൻപ് വായിക്കുക ഒപ്പം വിശകലനം ചെയ്യുക – ചോദ്യങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകുമ്പോൾ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങരുത്. ആദ്യം ചോദ്യം വായിക്കുക, വിശകലനം ചെയ്യുക, ആത്മ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ ചോദ്യം പരിഹരിക്കുക.

3. എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും നിർദ്ദിഷ്ട തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക – ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ കുറുക്കു വഴികളും തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് കോളിറ്റേറ്റിവ്, ആപ്റ്റിട്യൂട്, ലോജിക്കൽ, യുക്തി വിഭാഗങ്ങളിലും.

4. നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് നിന്നും മാറി നിൽക്കുക – നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഊഹിച്ചു കൊണ്ട് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും.

5. നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് – നേരിട്ട് പരിഹരിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം മുൻഗണന നൽകുക, അതായത്, പൊതു അവബോധം, സിലോജിസം, പദാവലി എന്നിവയിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ.

6. അറിഞ്ഞു കൂടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ വിടാൻ പഠിക്കുക – നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കുടുങ്ങുകയും പരിഹാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതിൽ കൂടുതൽ സമയം പാഴാക്കാതെ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

7. മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പരീക്ഷിക്കുക – മോക്ക്ടെസ്റ്റ് പരീക്ഷിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ തയ്യാറാകൽ പൂർണമാകില്ല. SSC CHSL Mock test പരീക്ഷ രീതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പുതിയ ചോദ്യ പാറ്റേണുകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

8. അന്തിമ സമർപ്പണത്തിനു മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്നു കൂടെ നീങ്ങുക – നിങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അവസാന അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുഴുവൻ ചോദ്യ പേപ്പറും നോക്കുക.

എസ്.എസ്.സി. സി.എച്ച്.എസ്.എൽ. പ്രിലിമുകൾക്കായുള്ള അവസാന നിമിഷ ടിപ്പുകൾ

1. അവസാന നിമിഷത്തെ സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കുക – പുതിയ മനസ്സോടെ പേപ്പർ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ നിർണായകമായ കാര്യമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരാഴ്ചമുമ്പ് തൊട്ടു പുതിയ വിഷയങ്ങൾ ഒന്നും പഠിക്കാൻ നോക്കരുത്. അത് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും അതിനേക്കാളും നേരത്തെ പഠിച്ച വിഷയങ്ങൾ വീണ്ടും പഠിക്കുക.

2. ശരിയായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങുക – ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുക എന്നത് ഒരു പോലെ പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമീകൃതാഹാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും എട്ടുമണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം.

3. പ്രസക്തമായ എല്ലാ രേഖകളും കൂടെ കരുതുക – പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് എല്ലാ രേഖകളും ഉണ്ടോ എന്ന് രണ്ടു തവണ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഫോട്ടോ കോപ്പി 2 – 3 പാസ്പോർട്ട് വലിപ്പത്തിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഒപ്പം ഐഡി കാർഡ്, റിപ്പോർട്ടിംഗ് സമയത്തിനു മുമ്പായി പരീക്ഷ വേദിയിൽ എത്തുക.

4. ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്ന ക്രമം പരിശോധിക്കുക – ഈ പരീക്ഷ ഒരു വിഭാഗീയ സമയ പരിധി പാലിക്കാത്തതിനാൽ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേയ്ക്ക് മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ആദ്യം എളുപ്പമുള്ള പരിഹരിക്കുക തുടർന്ന് മിതമായവയിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുക എന്നിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവയിലേക്ക് നീങ്ങുക.

ഈ സമയമാനേജ്മെൻറ് ടിപ്പുകൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകുന്നതിനു മുമ്പ് ശരിയായ തന്ത്രം രൂപപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പരീക്ഷയിൽ വേഗതയും കൃത്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗ്രേഡ് ആപ്പ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉപയോഗിക്കുക, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരീക്ഷ സമാനമായ ഇൻറർഫേസ് ലഭിക്കും.

എന്നിരുന്നാലും മത്സരം വളരെ വലുതാണെങ്കിലും ഒന്നിനും പരിശീലനത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി പരിശീലനം നടത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച്.എസ്സ്.സി. സി.എച്ച്.എസ്.എൽ. പരീക്ഷ ആദ്യത്തെ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ യോഗ്യത നേടാവുന്നതാണ്.