സ്വര്‍ണ്ണവില ഇനിയും കൂടുമോ?

സ്വര്‍ണ്ണത്തിന് വില ഉയരുന്നത് അല്പം ആശങ്കയോടെയാണ് നാം കാണുന്നത്. കാരണം, കേരളത്തില്‍ ചിങ്ങത്തില്‍ പുതിയ വിവാഹ സീസണ്‍ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കള്‍ ആകാംക്ഷയോടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് : സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ വില ഇനിയും കൂടുമോ? ഈ വിഷയമാണ് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ മാറ്റേഴ്സിന്റെ ഈ ലക്കത്തില്‍ പരിശോധിക്കുന്നത്.