ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിഷ്‌ക്കരിക്കാൻ സൗദി അറേബ്യ; ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിഷ്‌ക്കരിക്കാൻ തീരുമാനവുമായി സൗദി അറേബ്യ. ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ 18 പുതിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമെന്നും, ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാനാണ് തീരുമാനമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

നിലവിൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷൂറൻസ് പോളിസികളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അവരുടെ ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കുന്നത് മുതൽ മാത്രമേ പുതിയ ആനൂകൂല്യം ലഭ്യമാകൂ. രാജ്യത്തെ സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും പുതിയ ആനൂകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കൽ, മാനസികാരോഗ്യ പരിരക്ഷ കേസുകൾ എന്നിവക്കുള്ള പരിധി 50,000 ആയി ഉയർത്തി. രാജ്യത്തെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും കാര്യക്ഷമതയും വർധിപ്പിക്കുകയാണ് പുതിയ നടപടിയുടെ ലക്ഷ്യം

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കൗൺസിലിന്റെ വക്താവും എംപവർമെന്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോ നാസർ അൽ ജുഹാനി വ്യക്തമാക്കി.