അന്താരാഷ്ട്ര വിർച്വൽ സാഹിത്യോത്സവം; സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പാവനാത്മ കോളജും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയും ചേർന്ന്

മുരിക്കശ്ശേരി പാവനാത്മ കോളജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗവും സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയും ചേർന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിർച്വൽ സാഹിത്യോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഡിസംബർ 4 മുതൽ 2021 ജനുവരി 30 വരെയാണ് സാഹിത്യോത്സവം നടക്കുക. ലോക പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്‌ണനാണ് പരിപാടിയുടെ ഉദ്‌ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

സിനിമയുടെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം സാഹിത്യത്തെയും നേരെ തിരിച്ചും വ്യാപകമായി പ്രചോദിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന അന്വേഷണമാണ് വിർച്വൽ സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ലോക സിനിമയിലെയും ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെയും മലയാള സിനിമയിലെയും ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരങ്ങളാണ് മേളയുടെ കേന്ദ്രവിഷയം, എന്നിരുന്നാലും വിശാലമായ മറ്റ് വിഷയങ്ങളും മേളയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

മേളയിൽ രണ്ട് സമാന്തര സെഷനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ വെർച്വൽ ടോക്ക് സീരീസും വിർച്വൽ അക്കാദമിയയും ഉൾപ്പെടുന്നു, ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ സംവേദനാത്മക സെഷനുകൾ, പേപ്പർ അവതരണങ്ങൾ, കവിതാ അവതരണങ്ങൾ, ക്വിസ്, മറ്റ് മത്സരങ്ങളും പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാഹിത്യത്തിലെയും സിനിമയിലെയും ആറ് തലമുറയിലെ മികച്ച കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു സംഗമമായിരിക്കും മേള.