രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ 3,400 ശാഖകൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ ഇല്ലാതായി

 

ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ ലയന പ്രക്രിയയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ 26 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ (പി‌എസ്‌ബി) 3,400 ശാഖകൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയോ ലയിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തതായി വിവരാവകാശ രേഖ. ഇതിൽ 75 ശതമാനം ശാഖകളും രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായ്പ നൽകുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടേതാണ് (എസ്‌ബി‌ഐ).

നീമുച്ച് ആസ്ഥാനമായുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റ് ചന്ദ്രശേഖർ ഗൗഡ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രാജ്യത്തെ 26 പി‌എസ്‌ബികൾ 90 ശാഖകൾ അടയ്ക്കുകയോ ലയിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തുവെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർ‌ബി‌ഐ) അറിയിച്ചു. 2015-16ൽ 126 ശാഖകളും 2016-17 ൽ 253 ശാഖകളും 2017-18 ൽ 2,083 ശാഖകളും 2018-19 ൽ 875 ശാഖകളും.

10 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നാല് മെഗാ ബാങ്കുകളായി ഏകീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രം ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്താണ് വിവരാവകാശ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ ലയനമോ അടച്ചുപൂട്ടലോ കാരണം എസ്‌ബി‌ഐയുടെ പരമാവധി 2,568 ശാഖകളെ ബാധിച്ചതായി വിവരാവകാശ രേഖയിൽ പറയുന്നു.

ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്ക്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബിക്കാനീർ, ജയ്പൂർ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഹൈദരാബാദ്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് മൈസൂർ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് പട്യാല, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ എന്നിവ 2017 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ എസ്‌ബി‌ഐയുമായി ലയിപ്പിച്ചതായി റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചു.

കൂടാതെ, വിജയ ബാങ്ക്, ദേനാ ബാങ്ക് എന്നിവ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുമായി ലയിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

അതേസമയം, ബാങ്കിംഗ് മേഖലയെ ഏകീകരിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പദ്ധതിയെ പൊതു ബാങ്കുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ എതിർത്തു.

രാജ്യത്തെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പത്ത് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് നാല് വൻകിട ബാങ്കുകൾ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചാൽ ഈ ബാങ്കുകളുടെ 7,000 ശാഖകളെയെങ്കിലും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ (എഐബിഇഎ) ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി എച്ച് വെങ്കടാചലം വാർത്ത ഏജൻസി പി.ടി.ഐയോട് പറഞ്ഞു.