പ്രതിദിന എണ്ണ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് യുഎഇ; 2025ഓടെ 50 ലക്ഷം ബാരലാക്കി ഉയർത്തും

പ്രതിദിന എണ്ണ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് യുഎഇ. വരുന്ന 2025ഓടെ എണ്ണ ഉത്പാദനം 50 ലക്ഷം ബാരലാക്കി ഉയർത്താനാണ് യുഎഇ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ദേശീയ എണ്ണക്കമ്പനിയായ അഡ്‌നോക് വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതകം തുടങ്ങിയവ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാനാണ് അഡ്‌നോക്കിന്റെ ശ്രമം.

യുഎഇ എണ്ണപ്പാടങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാരാജ്യാന്തര കമ്പനികളോട് ഉൽപാദനം 10 ശതമാനമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉയർത്തണമെന്ന് അഡ്‌നോക് വ്യക്തമാക്കി. 2025ൽ ഈ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാൽകരിച്ചാൽ 2030ഓടെ പ്രതിദിനം 60 ലക്ഷം ബാരലാക്കി ഉയർത്താനും അഡ്‌നോക് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

സൗദി അറേബ്യ, ഇറാഖ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒപെക്കിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ഉത്പാദക രാജ്യമാണ് യുഎഇ. നിലവിൽ പ്രതിദിനം 40 ലക്ഷം ബാരൽ എണ്ണ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ചത് 34 ലക്ഷം ബാരലാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.