മതപരിവർത്തനം തെറ്റ്, ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഹിന്ദു മതത്തെ കുറിച്ച് അഭിമാനം വളർത്തണം: ആർ.എസ്.എസ് മേധാവി

ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളെയും ആൺകുട്ടികളെയും മതം മാറ്റുന്നത് തെറ്റാണെന്നും അവരിൽ സ്വന്തം മതത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും കുറിച്ച് അഭിമാനം വളർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘം (ആർഎസ്എസ്) മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത് .

“എങ്ങനെയാണ് മതപരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നത്? ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ചെറിയ സ്വാർത്ഥതയ്ക്കായി, വിവാഹത്തിന് മറ്റ് മതങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു? മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്, പക്ഷേ അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നന്നായി വളർത്തുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ വീടുകളിൽ തന്നെ അവർക്ക് നൽകണം. നമ്മിൽ, നമ്മുടെ മതത്തിലും, നമ്മുടെ ആരാധനാ പാരമ്പര്യത്തോടുള്ള ബഹുമാനത്തിലും അവരിൽ അഭിമാനം വളർത്തേണ്ടതുണ്ട്,” ഞായറാഴ്ച ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹൽദ്വാനിയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകരോടും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടും നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു.

ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകാതെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ മോഹൻ ഭാഗവത് പ്രവർത്തകരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. “ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ ഉത്തരം പറയുക. ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകരുത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തയ്യാറാക്കണം, അതിന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്,” മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു.

പരമ്പരാഗത കുടുംബ മൂല്യങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആർഎസ്എസ് മേധാവി സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനും മോഹൻ ഭാഗവത് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

ഭാഷ, ഭക്ഷണം, ഭക്തിഗാനങ്ങൾ, യാത്ര, വസ്ത്രധാരണം, വീട് എന്നിവ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ വേരുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാനുള്ള ആറ് മന്ത്രങ്ങളാണെന്ന് മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു.

പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ച മോഹൻ ഭാഗവത് തൊട്ടുകൂടായ്മ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. “ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിക്കരുത്. തൊട്ടുകൂടായ്മ ഉണ്ടാകരുത്. പേരുകളിൽ നിന്ന് മതം ഊഹിക്കാൻ സമൂഹം ശീലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആളുകളുടെ ഭാവഭേദം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യണം,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Read more

ജലം സംരക്ഷിക്കുന്നതും കൂടുതൽ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച നടത്താൻ മോഹൻ ഭാഗവത് ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. “ഹിന്ദു ഉണരുമ്പോൾ ലോകം ഉണരും,” ആർഎസ്എസ് മേധാവി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.