'ആസാദ് സമാജ് പാർട്ടി'; ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആരംഭിച്ചു

ഭീം ആർമി മേധാവി ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി “ആസാദ് സമാജ് പാർട്ടി” ഞായറാഴ്ച ആരംഭിച്ചു.

ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി (ബിഎസ്പി) സ്ഥാപകൻ കാൻഷി റാമിന്റെ ജന്മവാർഷിക ദിനമായ ഇന്ന് ചന്ദ്രശേഖർ ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആരംഭിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. നോയിഡയിലെ സെക്ടർ 51 ലെ അശോക വൈറ്റ് ഫാമിൽ നടന്ന ചടങ്ങിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടി ആരംഭിച്ചത്.

Read more

15 ഓളം മുൻ ബിഎസ്പി എം‌എൽ‌എമാരും 3 മുൻ എം‌പിമാരും പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ അംഗമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.