സ്‌കൂൾ കാന്റീനുകളിലും പരിസരങ്ങളിലും ജങ്ക് ഫുഡ് നിരോധിച്ച്‌ കേന്ദ്രം

വരുന്ന ഡിസംബർ മുതൽ കോള, ചിപ്സ്, പാക്ക് ചെയ്ത ജ്യൂസുകൾ, ബർഗറുകൾ, പിസ്സകൾ, സമോസകൾ, മറ്റ് ജങ്ക് ഫുഡ് എന്നിവ സ്കൂൾ കഫ്റ്റീരിയകളിലും ബോർഡിംഗ് സ്കൂളുകളിലും നിരോധിക്കും. ഭക്ഷണ കച്ചവടക്കാരെ ജങ്ക് ഫുഡ് പരസ്യം ചെയ്യാനോ സൗജന്യ സാമ്പിളുകൾ നൽകാനോ സ്പോർട്സ് മീറ്റുകളിൽ ബാനറുകൾ വെയ്ക്കാനോ സ്കൂളുകൾക്കുള്ളിൽ വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ സ്ഥാപിക്കാനോ സ്കൂൾ കാമ്പസുകളുടെ 50 മീറ്ററിനുള്ളിലും അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല.

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള നോഡൽ ഏജൻസിയായ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, സ്കൂൾ കുട്ടികൾ അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് തടയുന്നതിന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും മാനദണ്ഡങ്ങളും (സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷണവും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമവും) ചട്ടങ്ങൾ 2019 രൂപപ്പെടുത്തി.

“ഈറ്റ് റൈറ്റ്” (ശരിയായ ഭക്ഷണ രീതി) പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, “കൊഴുപ്പ്, ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രീ-പാക്കേജുചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് “സ്കൂൾ കാന്റീനുകൾ / മെസ് പരിസരം / ഹോസ്റ്റൽ അടുക്കളകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ കാമ്പസിന്റെ 50 മീറ്ററിനുള്ളിൽ വിൽക്കുന്നത് പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കേന്ദ്രം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.