ചരിത്രപരമായ തീരുമാനവുമായി ബംഗളൂരു മൗണ്ട് കാർമൽ കോളേജ്; 2024 മുതൽ എല്ലാ യുജി, പിജി കോഴ്സുകളിലേക്കും ആൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം

ചരിത്രപരമായ തീരുമാനവുമായി ബെംഗളൂരു മൗണ്ട് കാർമൽ കോളേജ്.2024 മുതൽ എല്ലാ യുജി, പിജി കോഴ്സുകളിലേക്കും ആൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര കോഴ്‌സുകളും ഇനി മുതൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പോലും തുറന്നിരിക്കുമെന്ന് വ്യാഴാഴ്ച (ജനുവരി 4) മൗണ്ട് കാർമൽ കോളേജ് (ഓട്ടോണമസ്) മാനേജ്‌മെന്റ് അറിയിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന അധ്യയന വർഷത്തേക്ക് യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും കോളേജ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

2015-ൽ കോളേജ് ആൺകുട്ടികൾക്കായി ചില പിജി കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ കോഴ്‌സുകളും ആൺകുട്ടികൾക്കും തുറന്നുകൊടുക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.
ഏകദേശം ഏഴു പതിറ്റാണ്ടുകളായി, ബംഗളൂരുവിലെ ചില പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള കോളേജുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു മൗണ്ട് കാർമൽ കോളേജ്.

“സ്ഥാപനത്തിന്റെ പദ്ധതികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും കാമ്പസിൽ വൈവിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി ആൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകാൻ മാനേജ്‌മെന്റ് തീരുമാനിച്ചു,” മൗണ്ട് കാർമൽ കോളേജിലെ അക്കാദമിക് രജിസ്ട്രാർ സുമ സിംഗ് പറഞ്ഞു.2016 ൽ, പുരുഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി മാനേജ്മെന്റ് രണ്ട് ബിരുദാനന്തര പ്രോഗ്രാമുകൾ തുറന്നു. ഇപ്പോൾ കാമ്പസിൽ 19 ആൺകുട്ടികളുണ്ട്.

കോളേജ് നിലവിൽ ഏകദേശം 45 ബിരുദ കോഴ്സുകളും 21 ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2015-ൽ ആൺകുട്ടികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കോളേജിന് അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ അഡ്മിഷനിൽ കോളേജിന് ചില തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ടിരുന്നു. ഇത്തവണയും ആൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.