അവതാർ രണ്ടാം ഭാഗം ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി; മൂന്നാം ഭാഗം അവസാനഘട്ടത്തിൽ

അവതാർ സിനിമാ ആരാധകർക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത.  സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായതായി ജയിംസ് കാമറൂൺ. മൂന്നാം ഭാ​ഗത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ഭൂരിഭാ​ഗവും അവസാനിച്ചുവെന്നും കാമറൂൺ പറഞ്ഞു.

നെയിത്രിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ജേക്ക് ഗോത്രത്തലവനാകുന്നതിലൂടെ അവതാർ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ   കഥ പുരോഗമിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. 1832 കോടി രൂപയാണ് നിർമ്മാണ ചെലവ്.

മൂന്നാം ഭാ​ഗത്തിന് 7500 കോടിയോളമാണ് മുതൽ മുടക്ക്. 20th സെഞ്ചുറി സ്റ്റുഡിയോസും ലെെറ്റ് സ്റ്റോം എന്റര്‍ടെയ്‌മെന്റും ചേർന്നാണ് നിർമ്മാണം.

പുതുക്കിയ റിലീസ് ഡേറ്റുകൾ: അവതാർ 2–ഡിസംബർ 16, 2022. അവതാർ 3–ഡിസംബർ 20, 2024. അവതാർ 4–ഡിസംബർ 18, 2026. അവതാർ 5–ഡിസംബർ 22, 2028.