ഗണേശന്റെ വിമര്‍ശനത്തിന് പിന്നില്‍ സി.പി.എമ്മിലെ എം.എല്‍.എമാരോ?

ഗണേശന്റെ വിമര്‍ശനത്തിന് പിന്നില്‍   സി പി എമ്മിലെ എം എല്‍ എ  മാരോ?