നബിദിനം; ശമ്പളത്തോട് കൂടിയ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎഇ

നബി ​ദിനത്തിന് ശമ്പളത്തോട് കൂടിയ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎഇ. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്സ് ആൻഡ് എമിറേറ്റൈസേഷനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഒക്ടോബർ 8 ശനിയാഴ്ച സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ മാത്രമായിരുന്നു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിന്നാലെയാണ് പൊതുമേഖലയ്ക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒക്ടോബർ 10 തിങ്കളാഴ്ച പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ അന്നേ ദിവസം അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, ഒമാനിൽ ഒക്ടോബർ 9 ന് പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Read more

നബിദിനം പ്രമാണിച്ചാണ് ഒക്ടോബർ ഒൻപത് ഞായറാഴ്ച രാജ്യത്ത് പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ അന്നേ ദിവസം അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.