പെഗാസസ് വിവാദത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു കഴമ്പുമില്ലെന്ന് ഐ.ടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്

 

ലോക്സഭയുടെ മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിന്റെ തലേന്ന് പെഗാസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് ഒരു പോർട്ടലിൽ വന്നത് കേവലം യാദൃശ്ചികമല്ല എന്ന് ഐ.ടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞു.

പങ്കിട്ട ഡാറ്റയ്ക്ക് സ്വകാര്യത ലംഘനവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ്‌. മുൻകാലങ്ങളിലും ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്, തീർത്തും അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ്‌.

ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ദേശീയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് ഇതിനകം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇടപെടലിനോ സർവേലൻസിനോ വ്യക്തമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വിവാദം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമല്ലാതെ ആരോപണങ്ങളിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലോക്സഭാ സമ്മേളനം ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു.