പൃഥ്വിരാജ് അഭിനയിക്കേണ്ടിയിരുന്ന സിനിമയില്‍ മമ്മൂട്ടി നായകനായി