മാവോയിസ്റ്റുകളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാന്‍ പൊലീസിന് അധികാരമുണ്ടോ…?

മാവോയിസ്റ്റുകളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാന്‍ പൊലീസിന് അധികാരമുണ്ടോ…?

Advertisement