ജിയോയിൽ ഫെയ്സ്ബുക്ക് ഓഹരി വാങ്ങിയ ശേഷം റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഹരികൾ എട്ട് ശതമാനം ഉയർന്നു

 

റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് (ആർ‌ഐ‌എൽ) ഓഹരികൾ എട്ട് ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് റിലയൻസിന്റെ അനുബന്ധ കമ്പനിയായ റിലയൻസ് ജിയോയിൽ 10 ശതമാനം ഓഹരികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്.

പ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം ആദ്യ വ്യാപാരം മുതൽ ആർ‌ഐ‌എല്ലിന്റെ ഓഹരികൾ ഉയരാൻ തുടങ്ങി, 8.3 ശതമാനത്തിലെത്തി. രാവിലെ 11:45 ഓടെ ആർ‌ഐ‌എല്ലിന്റെ ഓഹരികൾ 1332.95 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 7.71 ശതമാനം ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ആർ‌എല്ലിന്റെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജിയോയിൽ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് 9.99 ശതമാനം ഓഹരി ലഭിക്കും. പുതിയ ഡീൽ ഉപയോഗിച്ച്, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് ജിയോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂനപക്ഷ ഓഹരി ഉടമയായി.

രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കരാർ “ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ” സംരംഭത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് അംബാനി പുറത്തിറക്കിയ വീഡിയോ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

“ജിയോയും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുപ്രവര്‍ത്തനം ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ മിഷനെ അതിന്റെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, ബിസിനസ് നടത്താനുള്ള സൗകര്യം എന്നീ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സഹായിക്കും – ,” അംബാനി പറഞ്ഞു.