ജോഷി ജോര്‍ജ്
ജോഷി ജോര്‍ജ്
മുതിര്‍ന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍, കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റ്‌