കാവല്‍ കടന്നുപോകുന്നത് രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ

കാവല്‍ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകന്‍ നിതിന്‍ രണ്‍ജി പണിക്കര്‍