'ഇന്ത്യ'യെ വീഴ്ത്താന്‍ 'സനാതനത്തെ' മുതലെടുത്ത് മോദിയും ബിജെപിയും