ബീവി മുസ്‌കാന്‍: കുറുനരികളെ വിറപ്പിച്ച സിംഹക്കുട്ടി !

പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് സഹപാഠികളോടു സമരം ചെയ്യാന്‍ മക്കളെ തുറന്നുവിടുന്ന മാതാപിതാക്കളാണ് നാളെ വൃദ്ധസദനങ്ങളില്‍ കിടക്കാന്‍ പോകുന്നത്. അസൂയയും ദുരയും മൂത്ത് ഇന്ന് കാവിക്കൊടി വീശിനടക്കുന്ന സന്തതികള്‍ നാളത്തെ വിറകുവെട്ടികളും വെള്ളം കോരികളും !