അദാനി- മോദി കൂട്ടുകെട്ടിന് എതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച്  രാഹുല്‍

അദാനി-മോദി കൂട്ടുകെട്ടിന് എതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച്  രാഹുല്‍