മഹാദേവിനെ നേരിടാന്‍ മഹാകാല്‍, ഒടുവില്‍ കേദാര്‍നാഥില്‍ ചായക്കടക്കാരനായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി