ലീഗ് യു.ഡി.എഫില്‍ 'ഉറച്ചു' നില്‍ക്കും, ജോസ് കെ. മാണിക്ക് മനംമാറ്റം, കര്‍ണാടക വിജയത്തിന്റെ കേരളാ ഇംപാക്ട്