നാലാം അങ്കത്തില്‍ രാഘവനെ വീഴ്ത്താന്‍ കരീം, 'ഇടത് പാളയം' ഇക്കുറിയെങ്കിലും ചുവക്കുമോ?