ജയ് ഭീം... അഥവാ ഭരണഘടന വിജയിക്കട്ടെ !

പ്രതീക്ഷകള്‍ പൂര്‍ണമായും അസ്തമിക്കുമ്പോള്‍ നിയമം നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിനെത്തുമെന്ന ഉറപ്പ് ഈ ചിത്രം നല്‍കുന്നുണ്ട്. അധ:സ്ഥിതര്‍ക്ക് അംബേദ്കര്‍ നല്‍കുന്ന ഭരണഘടനാപരമായ ഉറപ്പാണത്.