മേയറുടെ കത്തും ആശ്രമം കത്തിയതിലെ വെളിപ്പെടുത്തലും തമ്മിലുള്ള അന്തര്‍ധാര

തിരുവനന്തപുരത്തെ മേയര്‍ക്കെതിരായ സമരം വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ബി ജെ പി ശക്തമാക്കും, ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുളള തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി സി പിഎം ഉപശാലകളില്‍  രൂപമെടുത്തതാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തലെന്നാണ്  സംഘപരിവാര്‍ ഭാഷ്യം.