വ്യാജ ഇടതുപക്ഷ സൈബര്‍ സംഘം ഉയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍

പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങളില്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടികളുടെ വലതുപക്ഷ വ്യതിയാനം. പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ കെ എ ഷാജി സംസാരിക്കുന്നു.