പിണറായി ദൈവം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ; മുഖ്യമന്ത്രിയെ ദൈവമാക്കിയ ഫ്‌ളക്‌സിന് ട്രോളു കൊണ്ട് അർച്ചന

പച്ചീരി മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഫ്‌ളക്‌സിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോൾ പൂരം.

‘ആരാണ് ദൈവമെന്ന് നിങ്ങള്‍ ചോദിച്ചു, അന്നം തരുന്നവനാണ് ദൈവമെന്ന് ജനം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന്റെ ദൈവം’ എന്നാണ് പിണറായി വിജയന്റെ ചിത്രത്തോടെ ഫ്‌ളക്‌സില്‍ എഴുതിയത്.

ഇതോടെ കേരള ദൈവം എന്ന പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായിക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോളുകൾ നിറഞ്ഞു.