പാൻ കാർഡിന് പകരം ആധാർ, മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ

പാൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇനി മുതൽ ആധാർ കാർഡ് ഉപയോ​ഗിച്ച് ആദായനികുതി റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കാം, ബജറ്റിൽ ആധാർ, പാൻ സേവനങ്ങളിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡും ഉപയോ​ഗിച്ച് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പിൻവലിക്കുന്നതിനും ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ.

ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടുകളെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, കള്ളപ്പണം തടയുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ മുന്നിൽ കണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആധാർ -പാൻ സേവനങ്ങളിൽ സമൂലമായ മാറ്റം കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നത്.

ഇനി മുതൽ 50,000 രൂപക്ക് മുകളിലുള്ള പണമിടപാടുകൾക്ക് ആധാർ കാർഡ് ഉപയോ​ഗിക്കണമെന്ന് ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി അജയ് ഭൂഷൺ പാണ്ഡെ വ്യക്തമാക്കി. പാൻ കാർഡിന് പകരം ആധാർ കാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ബാങ്കുകൾ നടത്തുമെന്നും പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു.

ഇനി മുതൽ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പാൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് പാൻ നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോർഡ് അദ്ധ്യക്ഷന്‍ പ്രമോദ് ചന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയിലെ 120 കോടിയോളം ജനങ്ങൾക്ക് ആധാർ കാർഡ് കൈവശമുണ്ടെന്നും അതിനാൽ തന്നെ പാൻ കാർഡ് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇനി മുതൽ ആധാർ ഉപയോ​ഗിച്ച് നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാമെന്നും ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ വ്യക്തമാക്കി.

കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികൾക്കും ആധാർ കാർഡ് 180 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന വ്യവസ്ഥ മാറ്റി പകരം ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കിയാൽ ഉടനടി ആധാർ കാർഡ് നൽകുമെന്നും ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ വ്യക്തമാക്കി.