കൈ വീശിയ നാട്ടുകാര്‍ക്ക് കൈ കൊടുത്ത് പ്രിയങ്ക

വയനാട്ടിലെത്തിയ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാനായി റോഡില്‍ നിന്ന നാട്ടുകാര്‍ക്ക് ഇടയിലേക്ക് വാഹനം നിര്‍ത്തി കൈ കൊടുക്കുന്നു.