‘സംഘപരിവാറിന് നമ്മള്‍ പറയും ഫാസിസ്റ്റ് സ്വഭാവമാണെന്ന്. ഇടതും വലതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശക്തികളും സംഘടിത രൂപത്തില്‍ വരുമ്പോള്‍ ഫാസിസ്റ്റ് സ്വഭാവം കാട്ടുന്നവരാണ്’- പി.എഫ് മാത്യൂസ്

Advertisement

സമകാലീന കേരളീയ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള തീക്ഷ്ണ വിമര്‍ശനങ്ങളുമായി നോവലിസ്റ്റും ‘ഈമായൗവി’ന്റെ തിരക്കഥാകൃത്തുമായ പി.എഫ് മാത്യൂസ് ‘ഫേസ് ടു ഫേസി’ല്‍