ബി പി സി എൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ റഷ്യൻ കമ്പനി രംഗത്ത്

ബി പി സി എൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് റഷ്യൻ കമ്പനി രംഗത്ത് . റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ഉല്പാദന കമ്പനിയായ റോസ്‌നെഫ്റ്റാണ് ബി പി സി എൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി റോസ്‌നെഫ്റ്റിന്റെ സി ഇ ഒ, ഇഗോർ സെഷിൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ പെട്രോളിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനുമായി ചർച്ച നടത്തി.

ബി പി സി എല്ലിന്റെ 53 ശതമാനം ഓഹരികൾ വിൽക്കുന്നതിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടികൾ തുടങ്ങിയത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ കമ്പനിയായ സൗദി അരാംകോ, യു എ ഇയിലെ അഡ്‌നോക് എന്നീ കമ്പനികളും ബി പി സി എൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് താൽപ്പര്യം പ്രകടമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . നായര എനർജി ലിമിറ്റഡ് എന്ന എണ്ണ വിതരണ കമ്പനിയുടെ ഉടമകളാണ് റോസ്‌നെഫ്റ്റ് . ഗുജറാത്തിലെ വാഡിനർ റിഫൈനറി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പനിയാണ്. ഇതിനു പുറമെ രാജ്യത്തെമ്പാടുമായി 5628 പെട്രോൾ പമ്പുകളും ഇവർക്കുണ്ട്. ബി പി സി എല്ലിന് നാലു റിഫൈനറികൾക്ക് പുറമെ 67440 പെട്രോൾ പമ്പുകളും ഉണ്ട്.