"കാൻസ്പെയർ" ക്യാൻസർ അതിജീവിതരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പുസ്തകമാക്കി ആസ്റ്റർ മെഡ് സിറ്റി

ക്യാന്‍സറിനെ അതിജീവിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവരുടെ  അനുഭവങ്ങള്‍ പുസ്തകമാക്കി ആസ്റ്റര്‍മെഡ്‌സിറ്റി.
‘  കാന്‍സ്‌പെയര്‍’ എന്ന പേരില്‍  പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകത്തില്‍ രോഗം ഭേദമായ  ഏഴുപേരുടെ പ്രചോദനമായ കഥകളാണ്  ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്‌