സോളോ യാത്രകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കായി ചില ടിപ്സ്

സോളോ ട്രാവൽ എന്നത് യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് തന്നെയാണ്. അതിൽ നിന്നും ഒട്ടും വിഭിന്നർ അല്ല ഇന്നത്തെ യുവതികളും എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ഒറ്റയ്ക്കു യാത്ര ചെയുമ്പോൾ ചില മുൻകരുതലുകൾ അത്യാവശ്യം ആണ്. അതിനായി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ടിപ്സ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

* യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് വ്യക്തമായ ഒരു രൂപരേഖ ഉണ്ടായിരിക്കണം. താമസ സ്ഥലങ്ങൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയുന്നത് അഭികാമ്യം. സന്ദർശിക്കാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് പരമാവധി അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

* ജനങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാനും സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും മടിക്കണ്ട പക്ഷെ താമസ സ്ഥലം മുതലായ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കരുത്.

* ഒറ്റയ്ക്കു യാത്രകൾ ചെയുമ്പോൾ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണം ഒഴിവാക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. പ്രദേശത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളും രീതികളും ബഹുമാനിക്കുകയും പരമാവധി ജനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ആയിരിക്കും ഉചിതം. അനാവശ്യ ശ്രദ്ധയും പ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ അത് ഉപകരിക്കും.

* ഒറ്റയ്ക്കു ആണെന്ന തോന്നൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുക. എല്ലാ കാര്യത്തിലും

ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും പുലർത്തുക

* സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ സ്വയം രക്ഷ അലാറം മുതലായവ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഉചിതമാകും. അത് സൂക്ഷിക്കാനും അവശ്യ സമയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനും എളുപ്പം ആയിരിക്കും.

* നല്ലതായി തോന്നാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോടൊപ്പം പോകാതെ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വേണ്ടാത്തപ്പോൾ നോ പറയാൻ ഉള്ള ഒരു ധൈര്യം സംഭരിക്കണം. അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും.

*യാത്രക്കുള്ള ഡോക്യൂമെന്റസ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ സൂക്ഷിക്കുക. എല്ലാ രേഖകളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി സൂക്ഷിക്കുക.

* വിലപിടിപ്പുള്ള ആഭരണങ്ങൾ യാത്ര വേളകളിൽ ഒഴിവാക്കുക. പണം പേഴ്സിൽ സൂക്ഷികാതെ എളുപ്പം ആർക്കും എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക.

* രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഒറ്റയ്ക്കു ഉള്ള യാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക.

* യാത്രയെ കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും അപ്പോൾ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയുന്നത് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുകൾക്കും നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതർ ആണെന്നു മനസിലാക്കാനും അവശ്യ അവസരത്തിൽ സഹായിക്കാനും സാധ്യമാകും.

* ഓട്ടോ ടാക്സി സംവിധാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അഭികാമ്യം. പണം ലാഭിക്കുവാൻ സ്വന്തം സുരക്ഷിതത്വം മറക്കാതെ ഇരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും താമസ സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ.

* പൊലീസ്, വനിതാ ഹെല്പ് ലൈൻ, എമർജൻസി നമ്പറുകൾ മുതലായവ സൂക്ഷിക്കുക. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തെയും അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും ബുദ്ധിയും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഒറ്റയ്ക്കു യാത്ര ചെയുന്ന ഒരു വനിതയെ സംബന്ധിച്ച് അത്യാവശ്യം ആണ്.