പെലെയുടെയും നെയ്‌മറിന്റെയും നാട്ടിൽ ക്രിക്കറ്റ് പഠിപ്പിച്ച ഇതിഹാസം

സാംബ താളം ബ്രസീലുകാരുടെ സംസ്കരത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലും കളിക്കളങ്ങൾ എന്ന പോലെ തന്നെ സാംബ താളവുമായി ഇഴകി ചേർന്നതാണ്.

ഇപ്പോഴിതാ കാല്പന്തിന്റെ രാജകുമാരന്മാരുടെയും രാജകുമാരിമാരുടെയും നാട്ടിൽ നിന്നും ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചിലേക്ക് ഒരു സംഗം എത്തുകയാണ്. ബ്രസീലിന്റെ വനിതാ താരങ്ങൾക്ക് ക്രിക്കറ്റിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോൺട്രാക്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. പുരുഷ ടീമിനെക്കാൾ മുമ്പ് വനിതാ ടീമിന് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്ന രാജ്യം കൂടിയാണ് ബ്രസീൽ.

ക്രിക്കറ്റ് ബ്രസീലിന്റെ കീഴിലുള്ള 63 കമ്മ്യൂണിറ്റി യൂത്ത് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നിന്നാണ് മിക്ക കളിക്കാരും ഗെയിം പഠിച്ചത്, അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മുൻ പ്രൊഫഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് താരം മാറ്റ് ഫെതർസ്റ്റോൺ ആണ്, ഒരു ബ്രസീലുകാരിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇവിടെ താമസം മാറി വന്നതാണ്.

2000-ൽ ഫെതർസ്റ്റോൺ ബ്രസീലിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ, സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള തന്റെ ഇഷ്ടം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, എന്നാൽ റഗ്ബി, ഹോക്കി, സെയിലിംഗ് എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെയും “നിങ്ങൾക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാറ്റിനും” എതിരെയാണ് താൻ മത്സരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത്,

എന്നാൽ ദരിദ്രമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ “ഫുട്‌ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്‌ബോൾ” എന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത്, ഒരു പുതിയ കായിക പരിപാടിയിൽ കുടുംബങ്ങൾ ആഹ്ലാദിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി.

Read more

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ക്രിക്കറ്റ് ചിലപ്പോൾ പണക്കാരുടെ കളിയായി കാണപ്പെടുന്നു, ” ഞങ്ങൾ ശൂന്യമായ ഒരു കടലാസ്സിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലം ആരംഭിച്ചത് ” അദ്ദേഹം പറയുന്നു.