യുദ്ധഭീതിയിൽ രാജ്യം വിടാനൊരുങ്ങി റഷ്യൻ ജനത

റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ രാജ്യം വിടാനൊരുങ്ങി റഷ്യൻ ജനത