19 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ചെവികൾ, ലോക റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി 'സിംബ'

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള ചെവിയുള്ള ആട്ടിൻകുട്ടി പാക്സ്ഥാനിൽ. പാകിസ്ഥാനിലെ നഗ്രയിലെ ഒരു ആട് ഫാമിലാണ് ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് 19 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ചെവികളുമായി ആട്ടിൻകുട്ടി പിറന്നത്. സിംബ എന്നാണ് ആടിൻകുട്ടിക്ക് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉടമയായ മുഹമ്മദ് ഹസൻ നരേജോ പറഞ്ഞു. സ്വാഹിലി ഭാഷയിൽ സിംബ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം സിംഹം എന്നാണ്.

ഏറ്റവും നീളമുള്ള ചെവിയ്ക്കുടമയായ ആട്ടിൻ കുട്ടി എന്ന ലോക റെക്കോർഡിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് സിംബ . നിലവിൽ ചെവികളുടെ നീളത്തിൽ ആട്ടിൻകുട്ടികൾ ലോക റെക്കോർഡിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടില്ല. ചെവികളുടെ നീളത്തിൽ ലോക റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ആട്ടിൻകുട്ടിയാകും ഇത്.

ഇതിനോടകം തന്നെ ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക് നിരവധി ആരാധകരാണുള്ളത്. മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക്. ജനിതമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾകൊണ്ടോ മറ്റ് വൈകല്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ ആവണം ചെവികളുടെ നീളം കൂടാൻ കാരണമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

നൂബിയൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആട്ടിൻകുട്ടിയാണിത്. ഈ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകൾക്ക് താരതമ്യേന നീണ്ട ചെവിയുള്ളത്. കടുത്ത ചൂടിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഇവയ്ക്ക് ഈ ചെവികൾ.