“ബാബറി പള്ളി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് നീതിയല്ല, രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ തർക്ക ഭൂമി വിട്ടു നൽകണം”: അയോദ്ധ്യ കേസിൽ ഹിന്ദു കക്ഷി

 

രാമ ജന്മഭൂമി – ബാബറി മസ്ജിദ് കേസിൽ “രാം ലല്ലാ വിരാജ്മാൻ” അഥവാ ശൈശവ രാമനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അഭിഭാഷകർ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു. രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി തർക്ക ഭൂമി കൈമാറണമെന്ന് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബാബറി മസ്ജിദ് നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ മുസ്ലീം അപേക്ഷകർക്ക് ഭൂമിയോ തുല്യമായ ആശ്വാസമോ ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഹിന്ദു കക്ഷിയുടെ അഭിഭാഷകർ വാദിച്ചു.

ശ്രീരാമന്റെ ജന്മസ്ഥലത്തെ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയായി കണക്കാക്കാമോ എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തതിനാൽ നിർമോഹി അഖാരയ്ക്ക് ഭൂമി നൽകരുതെന്നും അഭിഭാഷകർ പറഞ്ഞു. അയോദ്ധ്യ ഒരു പുണ്യ സ്ഥലമാണ്, ഇത് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെയോ വിഗ്രഹത്തിന്റെയോ അഭാവത്തിൽ പോലും അയോദ്ധ്യയ്ക്ക് ദിവ്യവും ആത്മീയവുമായ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസമാണ്, ”ഹിന്ദു സംഘം സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞു.