മഹാഭാരത കാലത്ത് അര്‍ജുനന്‍ ഉപയോഗിച്ചത് ആണവായുധം; ഇന്ത്യന്‍ സയന്‍സ് ഫെയറില്‍ ബംഗാള്‍ ഗവര്‍ണര്‍

മഹാഭാരതത്തില്‍ അര്‍ജുനന്‍ ഉപയോഗിച്ച അമ്പുകള്‍ക്ക് ആണവശക്തിയുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ബംഗാള്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ധന്‍കര്‍. മഹാഭാരതം – രാമായണം കാലത്ത് തന്നെ വിമാനങ്ങള്‍ നിലനിന്നിരുന്നതായും 45-ാമത് ഈസ്റ്റേണ്‍ ഇന്ത്യ സയന്‍സ് ഫെയറില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞു.

1910 – 1911-ല്‍ വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചെന്നാണ് ചരിത്രത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ മഹാഭാരത- രാമായണ കാലഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ പറക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

മഹാഭാരത യുദ്ധത്തില്‍ അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രര്‍ക്ക് യുദ്ധത്തിലെ ഓരോ രംഗവും സഞ്ജയ് വിശദീകരിച്ച് കൊടുത്തത് പടക്കളത്തില്‍ ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോഴാണ്. ആണവശക്തിയുള്ള ആയുധമായിരുന്നു അര്‍ജുനന്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.