11 ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ന് അവധി

മഴ തുടരുന്നതിനാല്‍ കാസര്‍ഗോഡ് , കണ്ണൂര്‍, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തൃശ്ശൂര്‍, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് കളക്ടര്‍മാര്‍ ബുധനാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രൊഫഷണല്‍ കോളജ്, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം, അങ്കണവാടികള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് അവധി ബാധകമാണ്.

വയനാട്ടില്‍ സര്‍വകലാശാലാ പരീക്ഷകള്‍ക്കു മാറ്റമില്ല. കണ്ണൂരില്‍ ട്യൂഷന്‍ സെന്ററുകളും മറ്റ് സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന് കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. കേരള സര്‍വകലാശാല നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റി. പി.എസ്.സി. വകുപ്പുതല പരീക്ഷകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബി.ഫാം. സ്പോട്ട് അഡ്മിഷനും മാറ്റി. കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാലയുടെ ഒമ്പതാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ബി.എ./ബി.കോം. എല്‍.എല്‍.ബി. സ്പെഷ്യല്‍ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റി.