കടൽ കലിതുള്ളും; മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം 

Gambinos Ad
ript>

അറബികടലിന്റെ മധ്യപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തു നിന്നും ശക്തമായ കാറ്റ് മണിക്കൂറിൽ 135 മുതൽ 145 കി.മി വേഗതയിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 160 കി.മി വേഗതയിലും വീശുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

Gambinos Ad

ഇതിന്റെ ഫലമായി കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമോ അതിപ്രക്ഷുബ്ധമോ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യതൊഴിലാളികൾ അറബികടലിന്റെ മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ തീരങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ 13 വരെയും ഗൾഫ് ഓഫ് യെദൻ തീരങ്ങളിലും അറബികടലിന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ തീരങ്ങളിലും ഒക്ടോബർ 11 മുതൽ 14 വരെയും ആഴക്കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുത്.

തുടർന്ന് കാറ്റിൻറെ വേഗത കുറഞ്ഞു മണിക്കൂറിൽ 110 -120 കി .മി വേഗതയിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 135 കി.മി വേഗതയിലും ഒക്ടോബർ 14 വരെ വീശുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അറബികടലിന്റെ തെക്കു-പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തു നിന്നും മണിക്കൂറിൽ 50 കി .മി മുതൽ 60 കി.മി വേഗതയിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ കി.മി വേഗതയിലും കാറ്റു വീശുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.