കുടുംബ വീസ നിരസച്ചതിന്റെ കാരണം പ്രവാസികള്‍ക്ക് ഇനി മുതല്‍ വീഡിയോ കോളിലൂടെ അറിയാം

Advertisement

കുടുംബ വീസ നിരസച്ചതിന്റെ കാരണം പ്രവാസികള്‍ക്ക് ഇനി മുതല്‍ വീഡിയോ കോളിലൂടെ അറിയാം. ഖത്തറാണ് പുതിയ സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അല്‍ ഗരാഫയിലെ കുടുംബ വീസ കമ്മിറ്റിയുമായി ചര്‍ച്ച നടത്താന്‍ ഇനി വീഡിയോ കോള്‍ മുഖേന സാധിക്കും.

ഇതിലൂടെ പ്രാവസികളുടെ പ്രയാസം കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നു അധികൃതര്‍ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. മാത്രമല്ല സമയം ലാഭിക്കാനും പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ഇപ്പോഴത്തെ ക്രമീകരണം അനുസരിച്ച് കുടുംബ വീസ നിരസച്ചതിന്റെ കാരണം അറിയാനായി പ്രവാസികള്‍ ഗരാഫയിലെ ഇമിഗ്രേഷന്‍ ഓഫിസില്‍ നേരിട്ട് വരണം. ഇതിനു മാറ്റം വരുത്തന്നതിലൂടെ നേരിട്ട് വരാതെ പ്രവാസികള്‍ക്ക് ഇതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

പക്ഷേ വീഡിയോ കോളിലൂടെ ഇത്തരം ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി നേരെത്ത തന്നെ അനുമതി വാങ്ങണമെന്നു അല്‍ വഖ്റ സേവന കേന്ദ്രം മേധാവി ലഫ്. കേണല്‍ സൗദ് ബിന്‍ മുഹമ്മദ് അല്‍ താനി അറിയിച്ചു. 18,538 കുടുംബ വീസ നിരസച്ചതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കാനായി കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇവിടെ വന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.