കീടനാശിനി വില്‍പ്പന മേഖലയിലെ തുഗ്ലക്ക് പരിഷ്‌ക്കാരം: കര്‍ഷകര്‍ വന്‍ പ്രതിസന്ധിയില്‍

ഡോ. ജോസ് ജോസഫ് വിപണിയിലെ പച്ചക്കറികളില്‍ കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല നടത്തിയ അവശിഷ്ട വിഷാംശ പരിശോധനയില്‍ കീടനാശിനി അംശം കണ്ടെത്തി എന്നതിന്റെ പേരില്‍ സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കും വ്യാപാരികള്‍ക്കും ഒരു പോലെ തിരിച്ചടിയായി മാറുന്നു. കീടനാശിനി ഡിപ്പോകളുടെ ഉടമസ്ഥര്‍ കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശുപാര്‍ശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രമെ...
Sanjeevanam Ad
Sanjeevanam Ad