കുടുംബ ബജറ്റ് താളം തെറ്റുമോ? ഹോം ലോണ്‍ പലിശ നിരക്ക് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് ബാങ്കുകള്‍, ഇ.എം.ഐ കൂടും- വിവിധ ബാങ്കുകളിലെ പുതുക്കിയ നിരക്ക് അറിയാം

 

 

 

അടുത്തിടെ നടന്ന അവലോകന യോഗത്തില്‍ ആര്‍.ബി.ഐ റിപ്പോ നിരക്ക് നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന നാല് ശതമാനത്തില്‍ നിന്നും 40 ബേസിസ് ബോയിന്റ് ഉയര്‍ത്തി 4.40 ശതമാനമായി വര്‍ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2020 മെയ് മാസത്തില്‍ റിപ്പോ നിരക്ക് കുറച്ചതിനുശേഷം ഇത്രയും കാലം നിരക്കില്‍ മാറ്റമൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വായ്പകള്‍ക്കുമേലുള്ള പലിശ നിരക്ക് ബാങ്കുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉയര്‍ത്താന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ റിപ്പോ നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിച്ചത് വായ്പയെടുത്തവര്‍ക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ഇ.എം.ഐ കൂടും. ഇതിനകം തന്നെ ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക്, പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, കനറാ ബാങ്ക് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ബാങ്കുകള്‍ ഹോം ലോണുകളുടെ ആര്‍.എല്‍.എല്‍.ആര്‍ (റിപ്പോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വായ്പാ നിരക്ക്) പലിശ നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക്:

ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്കിന്റെ വായ്പകളുടെ പലിശ നിരക്ക് 2022 മെയ് നാലുമുതല്‍ ഉയര്‍ത്തിരിക്കുകയാണ്. ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റില്‍ പറയുന്നത് പ്രകാരം ‘ആര്‍.ബി.ഐ നയത്തിലെ റിപ്പോ നിരക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക് എക്സ്റ്റേണല്‍ ബെഞ്ച്മാര്‍ക്ക് ലെന്റിങ് റേറ്റ് (ഇ.ബി.എല്‍.ആര്‍) റിപ്പോ നിരക്ക് ഉയര്‍ന്നതിനാല്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇ.ബി.എല്‍.ആര്‍ 8.10% എന്നത് 2022 മെയ് നാലു മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും.’

പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക്:

പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കിന്റെ എക്സ്റ്റേണല്‍ ബെഞ്ച് മാര്‍ക്ക് ലിങ്ക്ഡ് വായ്പാ നിരക്ക് 0.40% വര്‍ധിപ്പിച്ച് 6.90 ശതമാനം ആക്കി ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2022 ജൂണ്‍ ഒന്നുമുതലാണ് ഇത് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരിക. നിലവിലെ ലോണ്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കാണ് ജൂണ്‍ ഒന്നുമുതല്‍ എന്നത് ബാധകമാകുകയെന്നും ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഉപഭോക്താക്കള്‍ 2022 മെയ് ഏഴ് മുതല്‍ പുതുക്കിയ നിരക്ക് ബാധകമായിരിക്കും.

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ:

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാരം ബാങ്ക് ആര്‍.എല്‍.എല്‍.ആര്‍ നിരക്ക് 2022 മെയ് അഞ്ച് മുതല്‍ ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. 6.90% ആണ് പുതുക്കിയ നിരക്ക്.

കാനറാ ബാങ്ക്:

2022 മെയ് ഏഴു മുതലാണ് കാനറാ ബാങ്കിന്റെ പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നത്. 7.30% ആണ് ബാങ്കിന്റെ റിപ്പോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വായ്പകളുടെ പലിശ നിരക്ക്.