ഡോളർ തകരുന്നു, സ്വർണ്ണ വിലയിൽ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം

ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലക്കൊപ്പം രാജ്യാന്തര മാർക്കറ്റിൽ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വിലയും വമ്പൻ കുതിപ്പിൽ. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ട്രോയ് ഔൺസ് [ 31 ഗ്രാം ] സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1340 .72 ഡോളറിലെത്തി. 2017 സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് ശേഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണിത്. അന്ന് വില 1342 .06 ഡോളറിലെത്തിയിരുന്നു.

ഡോളറിന്റെ മൂല്യത്തിൽ ഉണ്ടായ ഇടിവാണ് സ്വർണ്ണത്തിനു ഡിമാൻഡ് വർധിപ്പിച്ചതെന്ന് വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കി. ലോകത്തെ പ്രമുഖ കറൻസികൾക്കെതിരെ ഡോളർ മൂല്യം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി ഇടിയുകയാണ്. ഇത് മൂലം സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപം മാറുന്നതാണ് വിലകുതിപ്പിന് കാരണം.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാഴ്ചയായി സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില തുടർച്ചയായി ഉയരുകയാണ്. ഇക്കാലയളവിൽ വില 1 .4 ശതമാനം ഉയർന്നു.

അതിനിടെ, വെള്ളിയുടെ വിലയിലും മുന്നേറ്റം പ്രകടമാണ്. വിലയേറിയ മറ്റൊരു ലോഹമായ പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ വില രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഏറെക്കുറെ സ്ഥിരത പുലർത്തി.