വിങ്ങ്സ് – ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് ടെലിഫോണിയുമായി ബി എസ് എൻ എൽ

Gambinos Ad
ript>

രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് ടെലിഫോണി സേവനവുമായി  പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ബി എസ് എൻ എൽ രംഗത്തെത്തി. ബി എസ് എൻ എൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ഇന്ത്യയിലെ ഏത് നമ്പറിലേക്കും വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനമാണ് ബുധനാഴ്ച ലോഞ്ച് ചെയ്തത്.

Gambinos Ad

നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ടെലിഫോണി സേവനം പ്രത്യേക ആപ്പ് ഉള്ളവരെ മാത്രം വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ ‘വിങ്‌സ്’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ബി എസ് എൻ എൽ ആപ്പ് വഴി ഏതു നമ്പറിലേക്കും വിളിക്കാൻ കഴിയും.

ഏതു നെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ വഴിയും വിളിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ബി എസ് എൻ എൽ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന്റെ രെജിസ്ട്രേഷൻ ഈയാഴ്ച ആരംഭിക്കും. ജൂലൈ 25 മുതൽക്ക് ഈ സർവീസ് ആക്ടിവേറ്റാകും.