രാജധാനി, ശതാബ്ദി, തുരന്തോ എക്‌സ്പ്രസുകളില്‍ ഭക്ഷണത്തിന്റെയും ചായയുടെയും നിരക്ക് കൂട്ടി റെയില്‍വേ

രാജധാനി, ശതാബ്ദി, തുരന്തോ ട്രെയിനുകളിലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെയും ചായയുടെയും വില കൂട്ടി ഇന്ത്യ റെയില്‍വേ. ഇതോടൊപ്പം എല്ലാ ട്രെയിനുകളിലെയും ഉച്ച ഊണിന്റെ നിരക്കും റെയില്‍വെ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ കാറ്ററിംഗ് ആന്‍ഡ് ടൂറിസം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (ഐആര്‍സിടിസി) പുറത്തിറക്കിയ സര്‍ക്കുലറിലാണ് വില വര്‍ദ്ധനയുടെ കാര്യം പറയുന്നത്.ഐആര്‍സിടിസിയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച അഭ്യര്‍ത്ഥനകളും ബോര്‍ഡ് രൂപീകരിച്ച മെനു, താരിഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം വില ഉയര്‍ത്തി.

പുതിയ ചാര്‍ജുകള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു കപ്പ് ചായയ്ക്ക് 35 രൂപയാണ് എസി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് രാജധാനി, ശതാബ്ദി, തുരന്തോ ട്രെയിനുകളിലെ യാത്രക്കാരില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കുക. അതേസമയം, ഒന്നാംക്ലാസ് എസിയിലെ യാത്രക്കാര്‍ക്കുള്ള പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് 140 രൂപയും രണ്ടാംക്ലാസ് എസിയിലേതിന് 105 രൂപയും ഈടാക്കും. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനാണെങ്കില്‍ യഥാക്രമം 245 രൂപയും 185 രൂപയുമാണ് ഈടാക്കുക.

വൈകുന്നേരത്തെ ചായയ്ക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ് തുരുന്തോയിലെ സ്ലീപ്പര്‍ ക്ലാസ് യാത്രക്കാര്‍ക്ക് 15 രൂപയായിരിക്കും നിരക്ക്. ഈ ട്രെയിനുകളിലെ സെക്കന്‍ഡ് എസി യാത്രക്കാര്‍ ഒരു കപ്പ് ചായയ്ക്ക് 20 രൂപയാണ് നല്‍കേണ്ടിവരിക.

സിയില്‍ 140 രൂപയും രണ്ടാം ക്ലാസ് എസി, മൂന്നാം ക്ലാസ് എസി എന്നിവയില്‍ 90 രൂപയുമാണ് ഈ ട്രെയിനുകളില്‍ ഈടാക്കുക. തുരന്തോയിലെ സ്ലീപ്പര്‍ ക്ലാസ് യാത്രക്കാര്‍ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് 65 രൂപയും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനും അത്താഴത്തിനും 120 രൂപവീതവും വൈകീട്ടത്തെ ചായയ്ക്ക് 50 രൂപയും മുടക്കേണ്ടിവരും.

മറ്റ് നിരക്കുകള്‍

പ്രഭാതഭക്ഷണം(സസ്യം)-40 രൂപ
പ്രഭാതഭക്ഷണം(സസ്യേതരം)50 രൂപ

ഉച്ചഭക്ഷണം (സസ്യം)-80 രൂപ
ഉച്ചഭക്ഷണം (സസ്യേതരം-മുട്ടക്കറി ഉള്‍പ്പടെ)-90 രൂപ